Pre základnú funkčnosť, spríjemnenie používania webu, analytické účely a v prípade udelenia súhlasu aj na účely cielenia reklamy využívame súbory cookies. Nastavenie vlastných preferencií cookies môžete kedykoľvek upraviť odkazom v spodnej časti stránok.

Odmietnuť všetko môžete tu.

KONTAKTY

Mária Eržinová
Bukovecká 11
040 12 Košice 12
tel: +421907291637
info@handmadehome.sk
Osobný odber: v predajňi Sklenárstva
Dénešova 8, 040 23 Košice-Sídlisko KVP

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Vymedzenie pojmov a všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.handmadehome.sk je

Mária Eržinová
Bukovecká 11
040 12 Košice


IČO 43596614
DIČ 1071379793


ŽL č. ObU-KE-OZP1-2013/16498-2, č. živn. reg. 820-60537

(ďalej len „predávajúci“)

1.2. Nakupovanie tovaru na tejto internetovej stránke môže uskutočniť právnická aj fyzická osoba, ktorá prostredníctvom portálu www.handmadehome.sk odošle elektronickú objednávku (ďalej len „kupujúci“) za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

1.3. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom tretej osoby, ktorou je Slovenská pošta alebo, po dohode so zákazníkom, kuriérska spoločnosť (ďalej len „doručovateľ“).

2. Objednávka

2.1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu na www.handmadehome.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), príp. poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s objednávateľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci svoj súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

3. Dodacie lehoty

3.1.Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Vo všeobecnosti predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu do 7 dní na adresu, ktorú kupujúci uvedie pri registrácii resp. pri vyplnení objednávky.

O odoslaní zásielky obdrží kupujúci e-mailom oznámenie.

Tovar skladom odosielame do 2-4 pracovných dní po obdržaní objednávky.

Pri platbe prevodom na účet,tovar zasielame nasledujúci deň po pripísaní sumy na náš účet.

Objednávky vybavujeme v poradí, v akom prichádzajú. V prípade, že niektorý  tovar nebudeme môcť dodať v stanovenej lehote 7dní, budeme vás kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Minimálna suma objednávky je 5,- Eur bez poštovného.

Dodávateľ nezodpovedá:

- za oneskorené doručenie tovaru spôsobené prepravcom /Slovenká  pošta /

- za oneskorené dodanie zásielky spôsobené nesprávne zadanou adresou zákazníka

3.3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy materiálov pre zhotovenie výrobku na objednávku nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia a kupujúci o tom bude informovaný.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu do 14 dní na adresu, ktorú kupujúci uvedie pri registrácii resp. pri  vyplnení objednávky. O odoslaní zásielky obdrží kupujúci e-mailom oznámenie.

4. Doprava a platba

4.1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu za objednaný tovar vopred na účet predávajúceho, a to formou bankového prevodu na účet predávajúceho, dobierkou.

Údaje k platbe zašle predávajúci ihneď po skompletizovaní objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri objednávke tovaru.

4.3. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť úhradu do 5 pracovných dní odo dňa odoslania údajov k platbe, ak sa s predávajúcim písomne, t.j. e-mailom, nedohodnú inak. V opačnom prípade má predávajúci právo stornovať objednávku a zrušiť rezerváciu na objednaný tovar.

4.4. Predávajúci účtuje poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty (alebo kuriérskej spoločnosti, ak si zaslanie týmto spôsobom želá zákazník). Presnú výšku poštovného je možné určiť až po zabalení a odvážení tovaru.

Tovar zasielame Slovenskou poštou formou:

- balíka

- dobierky

Cenník poštovného :

-  balík Sl. pošta 1.tr. do  2 kg - 3,50 Eur / doručenie do 2 pracovných dní

-  balík Sl.pošta  1.tr. do  5 kg - 4,00 Eur / doručenie do 2 pracovných dní

-  balík Sl.pošta  1.tr. do 10 kg - 5,00 Eur / doručenie do 2 pracovných dní

-  balík Sl.pošta  2.tr. do  2 kg - 2,80 Eur / doručenie do 5 pracovných dní

-  balík Sl. pošta 2.tr. do  5 kg - 3,20 Eur / doručenie do 5 pracovných dní

-  balík Sl. pošta 2.tr. do 10 kg - 4,00 Eur / doručenie do 5 pracovných dní

Príplatok - Dobierka - 0,80 centov.

Príplatok - Poistenie k balíkom

- do  30,00 Eur / 0,40 centov

- do 150,00 Eur / 0,60 centov

- do 300,00 Eur / 0,80 centov

- do 500,00 Eur / 1,00 Eur

Príplatok - Krehké - 0,50 centov

K hodnote objednaného  tovaru  pripočítavame  balné maximálne 1,0 €.

Pre zákazníkov z Košíc a blízkeho okolia je možný osobný odber.

Odber si dohodnite telefonicky vopred. Ušetríte na poštovnom.

4.5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

5. Dodanie tovaru

5.1. Dodaním tovaru sa rozumie odovzdanie zásielky doručovateľovi, pri osobnom odbere odovzdanie tovaru kupujúcemu.


5.2. Každú objednávku tovaru na dobierku si pred odoslaním predávajúci môže telefonicky preveriť u kupujúceho.

6. Preberanie tovaru

6.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Ak zákazník z akýchkoľvek dôvodov neprevezme zásielku, je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady, ktoré mu vznikli z tohto titulu, ako aj poštovné za opakované doručenie zásielky.

6.2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúcu je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

6.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny objednávky na účet predávajúceho.

6.4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

6.5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia.

7. Zodpovednosť za tovar, vrátenie tovaru a reklamácie

7.1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim,  t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

 

7.2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

7.3. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

7.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

7.5. Predávajúci nesie zodpovednosť za kvalitu tovaru, ktorý posiela prostredníctvom doručovateľa kupujúcemu.

7.6. V prípade, že kupujúcemu bol dodaný poškodený tovar (nevzťahuje sa na poškodenia vzniknuté počas prepravy), má právo na jeho výmenu a ak výmena nie je možná, na vrátenie kúpnej ceny za daný tovar. Kupujúci pošle predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od obdržania zásielky reklamačný e-mail. Následne kupujúci pošle poškodený tovar najneskôr do 5 dní od jeho obdržania ako balík 2.triedy (nie na dobierku) prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajúceho a po prehodnotení reklamácie bude kupujúcemu zaslaný nový tovar alebo vrátená jeho cena. Reklamácie sa vzťahujú na výrobné vady. Reklamácie sa nevzťahujú na poškodenia vzniknuté neadekvátnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho alebo používaním na iný účel, než na čo je predmet určený. Rovnako nie je možné reklamovať tovar, ktorý nie je v pôvodnom stave a bol už zákazníkom upravený - napr. akýmkoľvek spôsobom už ozdobené drevené predmety.

7.7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, ani za stratu, ani za poškodenie tovaru počas prepravy v dôsledku neadekvátneho zaobchádzania zo strany doručovateľa. Predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar tak, aby bol počas prepravy chránený proti poškodeniu (za predpokladu dodržania pravidiel zaobchádzania so zásielkami zo strany doručovateľa). Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej preberaní. V prípade poškodenia zásielky uplatňuje kupujúci reklamáciu priamo u doručovateľa. V prípade straty zásielky uplatňuje reklamáciu predávajúci, po tom, ako mu kupujúci oznámil, že mu zásielka nebola doručená.

7.8. V zmysle zákona 108/2000 má kupujúci právo do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky vrátiť tovar predávajúcemu bez udania dôvodu. V tomto prípade je kupujúci povinný svoj zámer najprv oznámiť predávajúcemu písomne alebo e-mailom. Následne kupujúci pošle tovar ako balík 2.triedy(nie na dobierku) na adresu predávajúceho (je uvedená vyššie), a to na vlastné náklady. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom stave a nepoškodenom obale. Pri dodržaní týchto podmienok predávajúci do 3 pracovných dní vráti kupujúcemu cenu tovaru zníženú o náklady preukázateľne spojené s realizáciou objednávky.

8. Záverečné ustanovenie

8.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

8.2. Vzájomný zmluvný vzťah je možné meniť len po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.

9. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu handmadehome.sk  týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému doručovateľovi za účelom doručenia zásielky.

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.


Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 13. 11. 2013.